Mestský poľovnícky spolok "POĽANA" Spišská Belá

           Mestský poľovnícky spolok  -POĽANA- Spišská Belá  /MPS/ bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR 15.03.2001, ako občianske združenie občanov mesta Spišská Belá, od ktorého má od roku 2003 prenajatý revír z názvom Spišská Belá ev. č. 70313, o výmere 7325 ha, z toho 4102 ha je les. Jednotlivé časti revíru sú vo vlastníctve, alebo užívaní týchto subjektov :

 

  - Mesto Spišská Belá:                             4102 ha lesné pozemky,

                                                                  546 ha poľnohospodárska pôda,

                                                                  spolu 4648 ha,

                                                                  podiel 63,45 %

 

  - Slovenský pozemkový fond BA:            1155 ha poľnohospodárska pôda,

                                                                   podiel 15,77 %

 

  - PD TATRY v Spišskej Belej:                    834 ha poľnohospodárska pôda,

                                                                   podiel 11,39 %

 

  - AT TATRY spol. s. r. o.:                           472 ha poľnohospodárska pôda,

                                                                    podiel 6,44%

 

  - PDP KEžmarok so sídlom v Kežmarku:    130 ha poľnohospodárska pôda,

                                                                     podiel 1,78%

 

  - Ostatný vlastníci poľnohospodárskych pozemkov v KÚ Spišská Belá:   

                                                                     86 ha poľnohospodárska pôda,

                                                                     podiel 1,17%

 

 

Základná charakteristika revíru :

Revír je zaradený do III. akostnej triedy, XXVI jelenej chovateľskej oblasti Vysoké Tatry,  s normovaným kmeňovým stavom 62 ks jelenej zveri, 94 ks srnčej zveri a 20 ks diviačej zveri. 

  - obvod hraníc je   69,2 km

  - max. dĺžka vzdušnou čiarou  je    21,8 km

  - min. šírka vzdušnou čiarou   je    2,2 km

  - najnižší bod v revíri /sútok Bušovského potoka s Popradom/  je 580  m.n.m 

  - najvyšší bod v revíri Jahňací štít je     2229  m.n.m

 

Revír približne kopíruje katastrálnu a majetkovú hranicu mesta. Nie sú v ňom zahrnuté pozemky mestskej časti Strážky, časť lesných pozemkov na Pálenici, najmä od jej magurskej strany, ako i oblasť Belanskej kopy v Belianskych Tatrách.