KMPP MPS Poľana

 

Prikrmovanie zveri v zimnom období
 
 
Reprezentovanie MPS Poľana na súťažiach
 
 
Spoznávanie Belianských Tatier a revíru MPS Poľana