Stanovy a organizačný poriadok

 

Stanovy MPS Poľana Spišská Belá ( zmena 3.3.2018 )

 
 

Domáci poriadok MPS Poľana Spišská Belá