Predseda združenia - Ľudovít Ofčák                      mobil: 0905 350 075

Poľovný hospodár - Ing. Vladimír Klein                  mobil: 0908 661 996

Tajomník - Jozef Krempaský

Finančný hospodár - Juraj Pisarčík st.

Strelecký referent - Július Tybor

Kynologický referent - Štefan Britaňák

Kultúrny referent - Michal Pisarčík

 

IČO: 378 706 53

Bankové spojenie VUB v IBAN tvare: SK 60 0200 0000 0015 8950 2656

 

Kontaktujte nás