LESNÍCKY  NÁUČNÝ  CHODNÍK  FĽAK

 

      Poľovníctvo bez lesa si iste vieme len ťažko predstaviť, tak ako si už nevieme predstaviť poriadne lesné hospodárenie bez Lesníckeho náučného chodníka, teda, ak nám záleží nielen na zisku z lesa, ale aj na nenásilnej a v postate nenáročnej, často tichej a nedocenenej výučbe k láske k prírode, najmä mladej a mestskej generácie.

Tak aj spišsko-beliansky lesníci, poľovníci, jaskyniari, turisti v spolupráci s ostatnými milovníkmi Belianskych Tatier sa rozhodli pri príležitosti 20 rokov prinavrátenia Lesov mesta Spišská Belá, symbolický v mesiaci Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody, vybudovať a uviesť pre verejnosť Lesnícky náučný chodník Fľak, s kaplnkou na počesť sv. Hubertovi, patrónovi lesníkov a poľovníkov. Ide o peší a zároveň, z možnosťou aj ako cyklistický chodník. Okrem iného, akcia bola „náhradou“ namiesto už tradičnej, v poradí IV. Lesníckej konferencie Lesnej správy Mestského podniku Spišská Belá s.r.o..

Myšlienka sa zrodila na jeseň r. 2012. Počas zimy prebiehali prípravné práce a ako náhle to na jar počasie dovolilo začalo sa z realizáciou, pod vedením autora myšlienky Ing. Františka Pisarčíka OLH našej Lesnej správy. Autorom myšlienky kaplnky je zase poľovnícky hospodár Mestského poľovníckeho spolku POĽANA a zároveň riaditeľ Mestského podniku Ing. Vladimír Klein.

      Otvorenie chodníka sa konalo 27. júna 2013, na jeho začiatku, v „areáli“  novej a novo požehnanej, veľmi vkusne a citlivo do prírody zasadenej kaplnky, na počesť vyššie uvedenému patrónovi lesníkov a poľovníkov. Začiatok akcie sprevádzalo spočiatku slabé mrholenie. Príroda, akoby sa hnevala na zneužívanie jej darov, veď v pozadí bolo vidieť veľké plochy spracovanej kalamity a celé vyschnuté porasty, ponechané v bez zásahových zónach TANAP-u. „Kalamity, nie lykožrútovej, ale kalamity ľudskej hlúposti ...“, ako povedal vo svojom príhovore riaditeľ podniku

Neskôr sa vyčasilo, a asi 70 účastníkov otvorenia chodníka, po jeho požehnaní spišsko-belianskym r. k. p. farárom Petrom Petrekom a prestrihnutí pásky primátorom mesta Spišská Belá Judr. Štefanom Bieľakom, v pohode si mohlo prezrieť 2800 metrovú trasu chodníka s 13 tematickými zástavkami - náučnými panelmi. Na konci prehliadky, pri poľovníckej chate POĽANA, bolo podané účastníkom otvorenia a pozvaným hosťom tradičné poľovnícke pohostenie, formou guľášu „majstra“ Petra Ježíka.

Chodník nadväzuje na známu spišsko-beliansku cyklistickú magistrálu, tvorí uzavretý okruh, z možnosťou samoobslužného posedenia pri spomínanej poľovníckej chate POĽANA. Je len na škodu veci, že chodník nie je vyasfaltovaný, veď na našich cyklistických chodníkoch je viac korčuliarov, ako cyklistov. Možno v budúcnosti.

      Našou snahou je, aby tento náučný chodník sa ďalej rozvíjal, a tak v blízkom čase sa postupne rozšíri o expozíciu poľovníckych kŕmnych a pozorovacích zariadení, o geologickú expozíciu tejto časti Belianskych Tatier. Pribudnú speleologické panely a panely turistov. Najviac si sľubujeme od panelov prezentujúcich tvorbu našej najmladšej generácie – žiakov MŠ a ZŠ.

      Ďalšou našou snahou, či skôr povinnosťou bude tento chodník zlegalizovať. Áno, zlegalizovať, lebo keby sme išli podľa platných zákonov tejto republiky tak, by sme ešte nemali postavený ani jeden panel, nieto kaplnku. Jednoduchšie je postaviť a zaplatiť možnú pokutu !

Posúďte sami. Chodník, predtým stará Kotlinská cesta Terézia stojí od konca predminulého storočia. Je vo vlastníctve, od čias kráľa Štefana V., mesta Spišská Belá, avšak v súčasnom umelom katastri mesta Vysoké Tatry. Tabule a kaplnka sú na lesnom pôdnom fonde, v treťom stupni, vraj ochrany prírody, čiže vyjadrujú sa k nemu min. 4 byrokratické zložky na okresno-obvodnej úrovni, plus na úrovni krajskej, pardon, po prebití tabúľ, obvodno-obvodnej ... teda minimálne osem, a na vôľu a názor vlastníka sa pritom prihliada len minimálne, či vôbec. Skrátka, laik by sa divil a odborník len a len žasol ...  

 

 Spišská Belá  júl 2013          Ing. Vladimír II. KLEIN

 

 

Ing. Vladimír Klein, 05901 Spišská Belá, ul. SNP 26. Tel.: 0908 661 996

Foto : Ing. Vladimír Klein, Ing. František Pisarčík