Svätohubertská omša

04.09.2018 20:51

    Začiatkom septembra už tradične náš Mestský poľovnícky spolok v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou  Spišská Belá pripravil svätohubertskú omšu. Slávnosť sa začala o desiatej hodine pri kaplnke svätého Huberta v Tatranskej kotline. Súčasťou bolo aj pasovanie za lovca, kde si mohla verejnosť pozrieť ako celý akt prebieha.  Po tomto akte sa všetci zúčastnený presunuli na chatu Poľana, kde ich už čakal pravý poľovnícky guláš.