Pozvánka na členskú schôdzu 10.08.2018

03.08.2018 20:45

Dňa 10.08. 2018 sa v priestoroch MÚ Spišská Belá o 18:00 (výbor o 17:00) uskutoční členská schôdza.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení zo Slávnostnej schôdze

3. Plnenie plánu hlavných úloh a brigádnickej činnosti

4. Príprava objemových krmív

5. Odstrel jelenej zveri - rozdelenie

6. Údržba a oprava chodníkov 

7. Príprava  Hubertovskej sv. omše /1.septembra/

8.Rôzne

9.Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver