Novinky

Návrh novely zákona o zbraniach

28.10.2020 05:43
Milé kolegyne, kolegovia,V súčastnosti sa pripravuje novelizacia zakona o zbraniach a strelive. Dôvodom je zosúladenie v niektorých bodoch s Európskou smernicou.Hlavné body ktoré sa nás dotýkajú: 1. Skrátenie platnosti zbrojneho preukazu z 10 na 5 rokov. Súčasne zbrojne preukazy platia ešte...

Nový plán centrálneho prikrmovania pre 2020 / 2021

25.09.2020 15:33
Milé kolegyne, kolegovia Náš hospodár prekonzultoval plán centrálneho prikrmovania s kompetentnými s TANAP. Jednalo sa o upresnenie zatriedenia jednotlivých krmovísk do stupňov ochrany. Výledkom je nový plán prikrmovania, predchádzajúci plán stráca platnosť.   Pri každej lokalite je...

Pozvánka na členskú schôdzu 16.08.2020 (Nedeľa)

05.08.2020 20:56
P O Z V Á N K A   na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 16.08.2020 (nedeľa) o 15,00 hod. v priestoroch MÚ v Spišskej Belej     Program:   - otvorenie - voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - kontrola plnenia...

Elektronická kniha návštev revíru MPS spustenie od 1.7.2020

30.06.2020 18:15
Vážený kolegovia, kolegyne   OD ZAJTRA 1.7.2020 sa návštevy revíru zapisú už len elektronicky. Návod na elektronickú knihu som poslal každemu z Vás do mailu. Pravidlá zapisovania návštev revíru sa nemenia, tak ako aj doteraz sa riadia domácim poriadkom.  Pri zapisovaní akéhokoľvek úlovku...

Zasadanie výboru MPS - návrh na zmenu domáceho poriadku

28.06.2020 10:53
Važený kolegovia, kolegyne   Dňa 18.6.2020 zasadal výbor MPS Poľana Spišská Belá.  Predmetom stretnutia boli tieto body: - Návrh na zmenu domáceho poriadku v bodoch:           1. Doplnok Cenníka MPS           2. Zemena poľovníckeho...

Slávnostná členská schôdza

25.05.2020 19:10
Važené kolegyne a kolegovia,    Dňa 05.06.2020 ( piatok ) o 17:00 v kinosále Spišská Belá sa uskutoční slávnostná členská schôdza MPS Poľana. Vzhľadom na to že na schôdzi sa bude voliť predseda MPS a tajomník MPS, chceli by sme Vás poprosiť o účasť a dochvíľnosť.   Program...

Informačný leták SPK _ 05/2020

24.05.2020 09:52
NFORMAČNÝ LETÁK VIDEO: Poľovnícky infoservis: AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH POD KONTROLOU Africký mor ošípaných máme na Slovensku pod kontrolou od roku 2014 odkedy sa prvý raz objavil v Poľsku. Od tohto obdobia vykonávame preventívne opatrenia, odoberáme vzorky z...

Poľovnícka sezóna 2019/2020

04.03.2020 20:35
Milý kolegovia poľovníci,  Je tu záver poľovníckej sezóny 2019/2020 a v súvislosti s tým si pre nás pripravil náš pán hospodár Ing. Vladimír Klein prehľad niektorých výsledkov  ktoré sme dosiahli v tejto sezóne v oblasti PCHaL.  Jednotlivé prehľady si možete stiahnuť/prezriať na...

Centrálne prikrmovanie 2019/2020

02.12.2019 21:49
Milý kolegovia, S príchodom zimného odbdobia príchádza čas prikrmovania.  Pre túto sezónu 2019/2020 sú rozdelené krmoviská a harmonogram služieb nasledovne: Centrálne prikrmovanie MPS 2019_2020.pdf      

Naj trofeje MPS Poľana

03.08.2019 16:19
Náš hospodár Ing. Vladimír Klein pre nás pripravil zoznam tých najlepšich trofejí z našej oblasti od roku 1967 až po rok 2018.  Zoznam najlepších trofejí si môžete stiahnuť a prezrieť po kliknutí na odkaz nižšie: MPS-Naj trofeje MPS Poľana 1967_2018.pdf  
1 | 2 | 3 >>