Novinky

Aktualizácia domáceho poriadku a Správa o činnosti MPS Poľana 2018/2019

13.03.2019 20:21
    Dňa 2.3.2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza jedným z jej bodov bola aj aktualizácia domáceho poriadku. Tak ako bolo prerokované a odsúhlasené členskou základňou na výročnej členskej schôdzi aktualizoval sa domáci poriadok. Jeho aktualizované znenie si môžte...

Výročná členská schôdza

22.02.2019 14:11
Dňa 2.3.2019 sa vo Vinárni v Spišskej Belej bude konať výročná členská schôdza.    Program: 1.Otvorenie 2.Schválenie členského poplatku na rok 2019 3.Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 4.Správa o činnosti a hospodárení MPS za rok 2018 5.Finančná správa za rok...

Návrh na zmenu/doplnenie domáceho poriadku

05.02.2019 14:01
     Dňa 04.02. bol výborom MPS Poľana prijaty návrh na zmenu/doplnenie domáceho poriadku. Podnetom na predložené zmeny boli hlavne návrhy členov MPS a tiež zmeny ktoré priniesol praktický život. Tento návrh bude predmetom výročnej členskej schôdze. Na tejto schôdzi sa bude o návrhu...

Centrálne prikrmovanie 2018 / 2019

18.10.2018 21:19
Dňa 12.10.2018 bol výborom MPS schválený plán centrálneho prikrmovania pre obdobie 2018 / 2019. Plán obsahuje rozdelenie do skupín ako aj pridelenie lokalít.   Plán sa Vám zobrazí po kliknutí na nasledujúci...

Svätohubertská omša

04.09.2018 20:51
    Začiatkom septembra už tradične náš Mestský poľovnícky spolok v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou  Spišská Belá pripravil svätohubertskú omšu. Slávnosť sa začala o desiatej hodine pri kaplnke svätého Huberta v Tatranskej kotline. Súčasťou bolo...

Pozvánka na členskú schôdzu 10.08.2018

03.08.2018 20:45
Dňa 10.08. 2018 sa v priestoroch MÚ Spišská Belá o 18:00 (výbor o 17:00) uskutoční členská schôdza.   Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola uznesení zo Slávnostnej schôdze 3. Plnenie plánu hlavných úloh a brigádnickej činnosti 4. Príprava objemových krmív 5. Odstrel jelenej zveri - rozdelenie 6....

Slávnostná členská schôdza 08.6.2018 o 18:00 v priestoroch MÚ Spišská Belá

04.06.2018 21:05
Dňa 8.6. 2018 sa v priestoroch MÚ Spišská Belá o 18:00 (výbor o 17:00) uskutoční Slávnostná členská schôdza.   Program: 1. otvorenie 2. kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze 3. slávnostný príhovor k Mesiacu poľovníctva a ochrany prírody 4. sprievodné akcie k Mesiacu poľovníctva 5. oprava...

Členska schôdza 27.4.2018 o 18:00 v priestoroch MÚ Spišská Belá

24.04.2018 17:11
Dňa 27.4.2018 sa o 18:00 (výbor o 17:00) bude konať v priestoroch MÚ Spišská Belá členská schôdza. Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola uznesení z VČS 3. Vyhodnotenie chovateľskej prehliadky trofejí, prezimovanie a sčítanie zveri 4. Návrh plánu chovu a lovu na rok 2018 5. Odstrel srncov / rozdelenie...

Zmena Stanov MPS Poľana Spišská Belá

26.03.2018 17:01
 Dňa 3.3.2018 bola schválená členskou schôdzou zmena stanov MPS poľana. Táto zmena bola následne dňa 26.3.2018 schválená Okresnym úradom Kežmarok / Pozemkový a lesný odbor. Aktualizované stanovy MPS Poľana si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz: Stanovy a domáci poriadok