Novinky

Slávnostná členská schôdza

25.05.2020 19:10
Važené kolegyne a kolegovia,    Dňa 05.06.2020 ( piatok ) o 17:00 v kinosále Spišská Belá sa uskutoční slávnostná členská schôdza MPS Poľana. Vzhľadom na to že na schôdzi sa bude voliť predseda MPS a tajomník MPS, chceli by sme Vás poprosiť o účasť a dochvíľnosť.   Program...

Informačný leták SPK _ 05/2020

24.05.2020 09:52
NFORMAČNÝ LETÁK VIDEO: Poľovnícky infoservis: AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH POD KONTROLOU Africký mor ošípaných máme na Slovensku pod kontrolou od roku 2014 odkedy sa prvý raz objavil v Poľsku. Od tohto obdobia vykonávame preventívne opatrenia, odoberáme vzorky z...

Poľovnícka sezóna 2019/2020

04.03.2020 20:35
Milý kolegovia poľovníci,  Je tu záver poľovníckej sezóny 2019/2020 a v súvislosti s tým si pre nás pripravil náš pán hospodár Ing. Vladimír Klein prehľad niektorých výsledkov  ktoré sme dosiahli v tejto sezóne v oblasti PCHaL.  Jednotlivé prehľady si možete stiahnuť/prezriať na...

Centrálne prikrmovanie 2019/2020

02.12.2019 21:49
Milý kolegovia, S príchodom zimného odbdobia príchádza čas prikrmovania.  Pre túto sezónu 2019/2020 sú rozdelené krmoviská a harmonogram služieb nasledovne: Centrálne prikrmovanie MPS 2019_2020.pdf      

Naj trofeje MPS Poľana

03.08.2019 16:19
Náš hospodár Ing. Vladimír Klein pre nás pripravil zoznam tých najlepšich trofejí z našej oblasti od roku 1967 až po rok 2018.  Zoznam najlepších trofejí si môžete stiahnuť a prezrieť po kliknutí na odkaz nižšie: MPS-Naj trofeje MPS Poľana 1967_2018.pdf  

Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody

18.06.2019 13:09

Slávnostná členská schôdza 14.6.2019

04.06.2019 17:35
Dňa 14.6.2019 o 18:00 (výbor o 17:00) sa uskutoční Slávnostná členská schôdza v priestoroch MÚ Spišská Belá.    Program: -otvorenie -voľba mandátovej a návrhovej komisie -kontrola uznesenia z predchádzajúcej schôdze -slávnostný príhovor k mesiacu poľovníctva a ochrany prírody -sprievodné...

Aktualizácia domáceho poriadku a Správa o činnosti MPS Poľana 2018/2019

13.03.2019 20:21
    Dňa 2.3.2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza jedným z jej bodov bola aj aktualizácia domáceho poriadku. Tak ako bolo prerokované a odsúhlasené členskou základňou na výročnej členskej schôdzi aktualizoval sa domáci poriadok. Jeho aktualizované znenie si môžte...

Výročná členská schôdza

22.02.2019 14:11
Dňa 2.3.2019 sa vo Vinárni v Spišskej Belej bude konať výročná členská schôdza.    Program: 1.Otvorenie 2.Schválenie členského poplatku na rok 2019 3.Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 4.Správa o činnosti a hospodárení MPS za rok 2018 5.Finančná správa za rok...

Návrh na zmenu/doplnenie domáceho poriadku

05.02.2019 14:01
     Dňa 04.02. bol výborom MPS Poľana prijaty návrh na zmenu/doplnenie domáceho poriadku. Podnetom na predložené zmeny boli hlavne návrhy členov MPS a tiež zmeny ktoré priniesol praktický život. Tento návrh bude predmetom výročnej členskej schôdze. Na tejto schôdzi sa bude o návrhu...
1 | 2 >>