Novinky

Slávnostná členská schôdza 08.6.2018 o 18:00 v priestoroch MÚ Spišská Belá

04.06.2018 21:05
Dňa 8.6. 2018 sa v priestoroch MÚ Spišská Belá o 18:00 (výbor o 17:00) uskutoční Slávnostná členská schôdza.   Program: 1. otvorenie 2. kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze 3. slávnostný príhovor k Mesiacu poľovníctva a ochrany prírody 4. sprievodné akcie k Mesiacu poľovníctva 5. oprava...

Členska schôdza 27.4.2018 o 18:00 v priestoroch MÚ Spišská Belá

24.04.2018 17:11
Dňa 27.4.2018 sa o 18:00 (výbor o 17:00) bude konať v priestoroch MÚ Spišská Belá členská schôdza. Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola uznesení z VČS 3. Vyhodnotenie chovateľskej prehliadky trofejí, prezimovanie a sčítanie zveri 4. Návrh plánu chovu a lovu na rok 2018 5. Odstrel srncov / rozdelenie...

Zmena Stanov MPS Poľana Spišská Belá

26.03.2018 17:01
 Dňa 3.3.2018 bola schválená členskou schôdzou zmena stanov MPS poľana. Táto zmena bola následne dňa 26.3.2018 schválená Okresnym úradom Kežmarok / Pozemkový a lesný odbor. Aktualizované stanovy MPS Poľana si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz: Stanovy a domáci poriadok