Zmena Stanov MPS Poľana Spišská Belá

26.03.2018 17:01

 Dňa 3.3.2018 bola schválená členskou schôdzou zmena stanov MPS poľana. Táto zmena bola následne dňa 26.3.2018 schválená Okresnym úradom Kežmarok / Pozemkový a lesný odbor. Aktualizované stanovy MPS Poľana si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz: Stanovy a domáci poriadok