Spustenie stránky

13.11.2012 19:01

Vážení priatelia poľovníci, milovníci prírody.

Táto stránka je stránkov MPS Poľana Spišská Belá a je oficiálne spustená.