Spoločné poľovačky

26.12.2014 07:00

Mestský poľovnícky spolok Poľana Spišská Belá

POZVÁNKA

na spoločné poľovačky na dravú a diviačiu zver, ktoré sa budú konať

 26. decembra a 27.decembra 2014

zo začatím o 7,00 hod na parkovisku pred Lesnou správou /horáreň/ na Šarpanci

 

Organizačné pokyny :

- účastníky poplatok za každého strelca a honca zo zbraňou 3 eura - výber zabezpečí: p. Pisarčík

- členovia MPS Poľana si môžu pozvať poľovníckych hostí a držiteľov poľovne upotrebiteľných psov,

- na začiatku budú prekontrolované Poľovnícke lístky, Zbrojné preukazy, Preukazy pôvodu PU psov

- kontrolu preukazov a evidenciu účastníkov poľovačky zabezpečia: Ing. Klein, Ľ. Ofčák, Š. Britaňák st.

  / účasť PU pesov - duričov členov MPS, bude podmienkov na vyplatenie chovného za r. 2014/

- upozorňujem na povinnosť byť reflexne označený /vesta, prúžky, čiapka..../

 

        Vedúci poľovačky sa určuje:                             Ing. Vladimír Klein

        Vedúci strelcov sa určuje:                                 Jaroslav Hohol

                                                                                   Július Tybor

        Vedúci honcov sa určuje:                                  Štefan Britaňák st.

        Slávnostný výrad zabezpečia: - čečina+oheň     František Tomala

                                                                                   Peter Žabka

                                                          - trubači             Július Tybor

 

Upozornenie:

- poľovačky sa nesmú zúčastniťosoby mladšie ako 15 rokov a osoby pod vplyvom alkoholu a omamných látok

- poľovačka sa začína / podľa etiky a Zákona 274 / slávnostným nástupom a konči slávnostným výradom

- poľovačka 27. decembra sa skončí na Belianskom rybníku členskou schôdzou a slávnostným posledným Pohonom s občerstvením, na ktorý sú všetci účastnici poľovačky pozvaní

 

 

 

 

Program členskej schôdze

Beliansky rybník 27.12.2014 o 11,00 hod

 

  1.Otvorenie

  2.Kontrola uznesení

  3. Obdobie núdze

  4.Plnenie Plánu chovu a lovu

  5.Informácie finančného hospodára a návrh členského na rok 2014

  6.XXXII. Poľovnícky ples

  7.Rôzne

  8.Diskusia

  9.Návrh na uznesenie

 10.Záver ČS

 11.Občerstvenie + posledný pohon