Slávnostná členská schôdza

19.06.2015 18:00

Mestský poľovnícky spolok POĽANA v Spišskej Belej.

 

POZVÁNKA

 

na Slávnostnú členskú schôdzu,

ktorá sa bude konať dňa 19. júna 2015 o 18,00 hod., výbor o 17,00hod.

v priestoroch MsÚ v Spišskej Belej.

 

Program: 1. Otvorenie

                2.Kontrola uzniesení z predchádzajúcej schôdze

                3. Slávnostný príhovor k Mesiacu poľovníctva a ochrany prírody

                4. Sprievodné akcie k Mesiacu poľovníctva

                5. Oprava a výstavba poľovníckych zariadení /informácie vedúcich skupín/

                6. Rôzne

                7. Diskusia

                8. Záver