Slávnostná členská schôdza 08.6.2018 o 18:00 v priestoroch MÚ Spišská Belá

04.06.2018 21:05

Dňa 8.6. 2018 sa v priestoroch MÚ Spišská Belá o 18:00 (výbor o 17:00) uskutoční Slávnostná členská schôdza.

 

Program:

1. otvorenie

2. kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze

3. slávnostný príhovor k Mesiacu poľovníctva a ochrany prírody

4. sprievodné akcie k Mesiacu poľovníctva

5. oprava a výstavba poľovníckych zariadení / inf. vedúcich skupín /

6. rôzne / príjmanie za kandidáta - čakateľa na členstvo v MPS Poľana

7. diskusia

8. návrh na uznesenie

9. záver