Členska schôdza 27.4.2018 o 18:00 v priestoroch MÚ Spišská Belá

24.04.2018 17:11

Dňa 27.4.2018 sa o 18:00 (výbor o 17:00) bude konať v priestoroch MÚ Spišská Belá členská schôdza.

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení z VČS

3. Vyhodnotenie chovateľskej prehliadky trofejí, prezimovanie a sčítanie zveri

4. Návrh plánu chovu a lovu na rok 2018

5. Odstrel srncov / rozdelenie podľa VT

6. Brigádnicka činnosť / oprava a výstavba poľovníckych zariadení

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver