Centrálne prikrmovanie 2018 / 2019

18.10.2018 21:19

Dňa 12.10.2018 bol výborom MPS schválený plán centrálneho prikrmovania pre obdobie 2018 / 2019. Plán obsahuje rozdelenie do skupín ako aj pridelenie lokalít.

 
 
Prípadne je dostupný v sekcii "Členovia" časť "Centrálne prikrmovanie"