5. SVӒTOHUBERTOVA OMŠA

27.08.2014 13:52

Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá

VÁS TÝMTO POZÝVA NA:

 

5.

SVӒTOHUBERTOVU

OMŠU

 

  1. Septembra o 10,30 hod.

 

V TATRANSKEJ KOTLINE PRI KAPLNKE sv. HUBERTA

Na začiatku Náučného lesníckeho chodníka

( parkovisko na konci cyklochodníka pri Čarde )

 

Program:

  • Sprievod účastníkov s uloveným jeleňom
  • Svätohubertová sv. omša
  • Slávnostný výrad a pasovanie lovca jeleňa
  • Presun účastníkov po Náučnom lesníckom chodníku na poľovnícku chatu POĽANA
  • Občerstvenie, poľovnícky guláš.....

 

Výbor a členovia MPS POĽANA Spišská Belá