Kalendár akcií

Svätohubertská omša 2016

25.08.2016 09:01


Slávnostná členská schôdza

19.06.2015 18:00

Mestský poľovnícky spolok POĽANA v Spišskej Belej.

 

POZVÁNKA

 

na Slávnostnú členskú schôdzu,

ktorá sa bude konať dňa 19. júna 2015 o 18,00 hod., výbor o 17,00hod.

v priestoroch MsÚ v Spišskej Belej.

 

Program: 1. Otvorenie

                2.Kontrola uzniesení z predchádzajúcej schôdze

                3. Slávnostný príhovor k Mesiacu poľovníctva a ochrany prírody

                4. Sprievodné akcie k Mesiacu poľovníctva

                5. Oprava a výstavba poľovníckych zariadení /informácie vedúcich skupín/

                6. Rôzne

                7. Diskusia

                8. Záver

            

Výročná členská schôdza

28.02.2015 14:00

Mestský poľovnícky spolok POĽANA v Spišskej Belej.

 

POZVÁNKA

 

na Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa bude konať dňa 28. februára 2015 o 14,00 hod.

v reštaurácii VINÁREŇ v Spišskej Belej.

 

Program: 1. Otvorenie

                2.Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

                3. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014

                4. Vyhodnotenie hmotnej zainteresovanosti členov MPS

                5. Spáva dozornej rady

                6. Návrh plánu hlavných úloh, finančného plánu a rozpočtu,

                    kalendárneho plánu schôdzi na rok 2015

                7. Rôzne - Schválenie členského poplatku na rok 2015, voľba člena výboru

                                a prijímanie nových členov do MPS

                8. Diskusia

                9. Záver

 

 

 

Spoločné poľovačky

26.12.2014 07:00

Mestský poľovnícky spolok Poľana Spišská Belá

POZVÁNKA

na spoločné poľovačky na dravú a diviačiu zver, ktoré sa budú konať

 26. decembra a 27.decembra 2014

zo začatím o 7,00 hod na parkovisku pred Lesnou správou /horáreň/ na Šarpanci

 

Organizačné pokyny :

- účastníky poplatok za každého strelca a honca zo zbraňou 3 eura - výber zabezpečí: p. Pisarčík

- členovia MPS Poľana si môžu pozvať poľovníckych hostí a držiteľov poľovne upotrebiteľných psov,

- na začiatku budú prekontrolované Poľovnícke lístky, Zbrojné preukazy, Preukazy pôvodu PU psov

- kontrolu preukazov a evidenciu účastníkov poľovačky zabezpečia: Ing. Klein, Ľ. Ofčák, Š. Britaňák st.

  / účasť PU pesov - duričov členov MPS, bude podmienkov na vyplatenie chovného za r. 2014/

- upozorňujem na povinnosť byť reflexne označený /vesta, prúžky, čiapka..../

 

        Vedúci poľovačky sa určuje:                             Ing. Vladimír Klein

        Vedúci strelcov sa určuje:                                 Jaroslav Hohol

                                                                                   Július Tybor

        Vedúci honcov sa určuje:                                  Štefan Britaňák st.

        Slávnostný výrad zabezpečia: - čečina+oheň     František Tomala

                                                                                   Peter Žabka

                                                          - trubači             Július Tybor

 

Upozornenie:

- poľovačky sa nesmú zúčastniťosoby mladšie ako 15 rokov a osoby pod vplyvom alkoholu a omamných látok

- poľovačka sa začína / podľa etiky a Zákona 274 / slávnostným nástupom a konči slávnostným výradom

- poľovačka 27. decembra sa skončí na Belianskom rybníku členskou schôdzou a slávnostným posledným Pohonom s občerstvením, na ktorý sú všetci účastnici poľovačky pozvaní

 

 

 

 

Program členskej schôdze

Beliansky rybník 27.12.2014 o 11,00 hod

 

  1.Otvorenie

  2.Kontrola uznesení

  3. Obdobie núdze

  4.Plnenie Plánu chovu a lovu

  5.Informácie finančného hospodára a návrh členského na rok 2014

  6.XXXII. Poľovnícky ples

  7.Rôzne

  8.Diskusia

  9.Návrh na uznesenie

 10.Záver ČS

 11.Občerstvenie + posledný pohon

Spoločná poľovačka

22.11.2014 08:00

Mestský poľovnícky spolok Poľana Spišská Belá

POZVÁNKA

 

na spoločnú poľovačku na diviaky spojenú s duričskými skúškami poľovníckych psov, ktorá sa ukutoční

dňa 22. novembra (sobota) 2014. Zraz účastníkov poľovačky je o 8,00 hod. na chate POĽANA.

5. SVӒTOHUBERTOVA OMŠA

27.08.2014 13:52

Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá

VÁS TÝMTO POZÝVA NA:

 

5.

SVӒTOHUBERTOVU

OMŠU

 

  1. Septembra o 10,30 hod.

 

V TATRANSKEJ KOTLINE PRI KAPLNKE sv. HUBERTA

Na začiatku Náučného lesníckeho chodníka

( parkovisko na konci cyklochodníka pri Čarde )

 

Program:

  • Sprievod účastníkov s uloveným jeleňom
  • Svätohubertová sv. omša
  • Slávnostný výrad a pasovanie lovca jeleňa
  • Presun účastníkov po Náučnom lesníckom chodníku na poľovnícku chatu POĽANA
  • Občerstvenie, poľovnícky guláš.....

 

Výbor a členovia MPS POĽANA Spišská Belá